Aktualności / Media o nas

2009-03-19 09:22:01

PSS znowu nagrodzona

Zamojska Spółdzielnia Spożywców "Społem" najwidoczniej nie może obyć się bez nagród. Po zdobyciu prestiżowego tytułu "Geparda Biznesu" na następną nie trzeba było długo czekać. Tym razem w ręce spółdzielców wpadła ogólnopolska nagroda "Solidna Firma 2008".

Tak rozpoczyna sie obszerny artykuł redaktora W. Kowalczyka w gazecie EXTRA  Zamość z dnia 12 lutego 2009r. w którym autor zamieszcza wywiad z Panią Prezes Spółdzielni Marią Wawrzaszek-Gruszka.W dalszej treści atrykułu czytamy min.
" Celem tego programu ( przyp. Solidna Firma) jest promowanie i propagowanie etyki w biznesie, a więc tego, z czym mamy ciągle wiele kłopotu. Konkretnie chodzi o takie zasady jak: rzetelność, uczciwość w biznesie, terminowość przy rozliczaniu kontraktów ze wszystkimi urzędami, kontrahentami oraz pracownikami...Ta rzetelnośc odnosi się nie tylko do rozliczeń biznesowych, ale również do prowadzenia handlu dla przeciętnego klienta. Co do rzetelności, to chodzi przede wszystkim o jakość oferty. Właśnie to, że otrzymaliśmy za rok ubiegły certyfikat "Solidna Firma 2008" potwierdza, że prowadzimy nasz biznes bardzo rzetelnie.
Żeby otrzymać certyfikat należało przejść trzystopniową weryfiakcję. Pierwszy stopień polegał na samoocenie firmy która trzeba było przesłac do Kapituły Regionalnej. Kolegium to, które dokonuje oceny kandydujących firm składa się z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w tym przypadku z przedstawicieli Urządu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym w Kapitule zasiadają delegaci instytucji kontrolnych, to znaczy Izby Skarbowej, Izby Celnej, Oddziału ZUS, przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń oraz reprezentanci mediów. Kapituła przygotowała regulamin oraz ankietę samooceny, która polegała na samookreśleniu się- jak "Społem" postrzega się jako firma.
Były to bardzo konkretne kryteria, za które przyznanwano konkretne ilości punktów. najbardziej punktowane zagadnienia dotyczyły terminowości rozliczeń ze skarbem państwa, z kontrahentami i pracownikami.
Należało też odpowiedzieć na pytania, czy firma prowadzi działalność prospołeczną i pro ekologiczną. PSS "Społem" w Zamościu za udział w I etapie otrzymało bardzo wysoką ilość punktów i to pozwoliło firmie przejść do drugiego etapu. Polegał on na weryfikacji samooceny, czyli na konkretnym sprawdzeniu przesłanych wcześniej danych.
Należało przedstawić rozliczenia z Urzędem Miasta, z Urzędem Skarbowym i Celnym, kontrahentami i pracownikami. Była również prowadzona weryfikacja zapisanych wcześniej danych wśród klientów pawilonów "Społem". O czym zresztą kierownictwo nie było informowane. Lista firm po zakończeniu pierwszego etapu została opublikowana w prasie, oraz na stronie internetowej z uwagą, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do rzetelności ocenianej firmy, ma prawo je zgłaszać. W kolejnym etapie konkursu Spółdzielnię wizytowali członkowie Kapituły.(...)
W wyniku pozytywnego przejścia przez wszystkie trzy etapy PSS "Społem" w Zamościu otrzymała tytuł "Solidna Firma 2008". W województwie lubelskim takim certyfikatem wyróżniono 11 firm, z regionu zamojskiego tylko dwie."
Polityka prywatności,   liczba odwiedzin:
© 2022 Net Partners