Nazwa Firmy
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon do kontaktu
E-mail
Zapytanie

Administratorem danych osobowych jest Społem PSS ”Robotnik” w Zamościu, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, KRS: 0000102205, NIP: 9220006179, REGON: 001034024, telefon: 84 638 17 35, e-mail: poczta@spolem-zamosc.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności »